Vi støtter Kollenhopp


Kollenhopp er veldig dyktige på rekrutering til hopp og kombinert! Dette synes vi er så bra at vi ønsker å bidra på den måten vi kan. Hjelp å støtte opp under fantastisk arbeid du også ved å handle produktene. Inntekten går til Kollenhopp! 

Kollenhopp har yngste utøveren på 5 år og eldste aktive på 75 år. Begge to og alle i mellom får like god oppfølging i klubben! 

Midtstuen er et fantastisk rekruterings-anlegg som ligger en stenkast vekk fra store bakken i Holmenkollen. Kollenhopp har kjøpt inn utstyr til utlån så i Midtstuen er alle velkomne på trening for å teste skihopping for første gang eller for  å se noen andre sveve nedover bakkene.